Obchodní podmínky

Provozovatelem portálu dejsifilm.cz je společnost DEJ SI FILM, s.r.o., se sídlem Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČO: 11965258, spisovná značka: 356443 C, Městský soud v Praze .

Dejsifilm.cz poskytuje službu, která umožňuje našim členům za poplatek přistupovat k filmům a TV pořadům ("obsah serveru dejsifilm.cz") streamovaně přes internet v rámci počítačů, tabletů, mobilů a vybraných televizí a jiných zařízení ("zařízení umožňující používat dejsifilm.cz").

Tyto Podmínky používání upravují vaše používání našich služeb. V rámci těchto Podmínek používání znamenají termíny "služba Dejsifilm.cz", "naše služba" nebo "služba" přizpůsobenou službu poskytovanou společností Dejsifilm.cz určenou k objevování a sledování obsahu Dejsifilm.cz, a to včetně všech funkcí a prvků, doporučení a hodnocení, webu a uživatelských rozhraní a taky veškerého obsahu a softwaru spojeného s naší službou.

 1. Členství
  1. Vaše členství ve službě Dejsifilm.cz bude platné po dobu 5 hodin od úspěšného přijetí platby pro konkrétní zakoupený film nebo TV pořad. Abyste mohli používat službu Dejsifilm.cz, musíte mít přístup k internetu a zařízení umožňující používat Dejsifilm.cz, a taky nám musíte poskytnout jednu nebo víc platebních metod. "Platební metodou" se rozumí aktuální, platná a přijímaná platební metoda, která může být čas od času aktualizována a která může zahrnovat platby prostřednictvím vašeho účtu u třetí strany.  
 2. Propagační nabídky. 
  1. Čas od času můžeme nabízet speciální propagační nabídky, předplatná nebo členství ("nabídky"). Nárok na nabídku podléhá výhradnímu rozhodnutí Dejsifilm.cz. V případě, že dojdeme k závěru, že na tuto nabídku nemáte nárok, vyhrazujeme si právo poskytnutí nabídky odmítnout a pozastavit váš účet. Členové domácností se stávajícími nebo nedávnými členstvími ve službě Dejsifilm.cz nemusí být k některým zaváděcím nabídkám způsobilí. K určení způsobilosti můžeme využít různé údaje, například IP adresu zařízení, platební metodu nebo e-mailovou adresu účtu použitou u stávajícího nebo nedávného členství ve službě Dejsifilm.cz. S požadavky podmiňujícími způsobilost k nabídce a s dalšími omezeními a podmínkami vás seznámíme při registraci nebo v jiných sděleních, která vám budou zpřístupněna.
 3. Fakturace a zrušení
  1. Fakturační cyklus. Poplatek za členství ve službě Dejsifilm.cz bude účtován na vrub vaší platební metody v konkrétní datum platby, které je uvedeno na faktuře. Délka vašeho fakturačního období je zpravidla 5 hodin. V některých případech se vaše datum platby může změnit, například pokud nebude vaše platební metoda schopna pokrýt náklady, pokud změníte typ předplatného a podobně. Pokud jste se zaregistrovali ke službě Dejsifilm.cz pomocí nějakého účtu u třetí strany, svoje fakturační údaje naleznete v informacích o vašem účtu u dané třetí strany.
  2. Platební metody. Abyste mohli používat službu Dejsifilm.cz, musíte nám poskytnout jednu nebo víc platebních metod. Pokud bude primární platební metoda odmítnuta, nebo už nebude k dispozici pro úhradu poplatku za předplatné, dáváte nám oprávnění účtovat poplatky na vrub jiné platební metody. Nesete odpovědnost za všechny nevybrané platby. Pokud nebude platba úspěšně vyrovnána kvůli vypršení platnosti, nedostatečnému zůstatku nebo z jiného důvodu a vy svoji objednávku nezrušíte, můžeme pozastavit váš přístup ke službě, dokud se nám nepodaří úspěšně použít vaši platnou platební metodu. U některých platebních metod si může vydavatel účtovat poplatky, například poplatek za zahraniční transakci nebo jiný poplatek související se zpracováním vaší platební metody. Místní daně se mohou lišit podle použité platební metody. Podrobnosti vám poskytne váš poskytovatel platební metody.
  3. Zrušení. Svoje členství ve službě Dejsifilm.cz můžete kdykoli zrušit. Přístup ke službě Dejsifilm.cz, respektive ke konkrétnímu filmu nebo TV pořadu, budete mít až do skončení fakturačního období. Platby jsou nevratné a peníze ani kredit za částečně vyčerpaná období ani za nezhlédnutý obsah nevracíme. Pokud zrušíte svoje členství, váš účet se automaticky uzavře na konci aktuálního fakturačního období.
  4. Změny v ceně a úrovních předplatného. Naše úrovně předplatného a ceny služeb můžeme čas od času změnit. Všechny změny cen nebo změny úrovně předplatného budou platit nejdřív po 30 dnech od chvíle, kdy vám změnu oznámíme.
 4. Služba Dejsifilm.cz
  1. Členem služby Dejsifilm.cz se mohou stát pouze osoby ve věku 18 let a starší. Nezletilí mohou službu využívat pouze pod dohledem dospělého.
  2. Služba Dejsifilm.cz a obsah sledovaný prostřednictvím této služby je určen pouze k vašemu osobnímu a nekomerčnímu použití a nesmí být sdílen s osobami mimo vaši domácnost. Během platnosti členství ve službě Dejsifilm.cz vám udělujeme omezené, nevýhradní a nepřenositelné právo přistupovat ke službě Dejsifilm.cz a sledovat obsah Dejsifilm.cz. S výjimkou výše uvedeného se na vás nepřevádějí žádná práva, oprávnění nebo výhody. Souhlasíte, že službu nebudete používat k veřejnému vystupování nebo promítání.
  3. Na obsah Dejsifilm.cz se můžete dívat zejména v zemi, ve které jste předplatné založili a pouze na místech, kde nabízíme naši službu a máme na daný obsah licenci. Dostupný obsah se může lišit podle geografické polohy a může se čas od času měnit. Počet zařízení, na kterých můžete obsah zároveň sledovat je jedno zařízení v rámci jedné sítě.
  4. Služba Dejsifilm.cz se včetně knihovny obsahu pravidelně aktualizuje. Kromě toho nepřetržitě testujeme různé aspekty naší služby, a to včetně našeho webu, uživatelského rozhraní, propagačních funkcí a dostupnosti obsahu služby Dejsifilm.cz.
  5. Souhlasíte s tím, že nebudete archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji ani používat (jinak než v souladu s těmito Podmínkami používání) obsah a informace obsažené ve službě Dejsifilm.cz nebo získané jejím prostřednictvím. Souhlasíte taky s tím, že nebudete: obcházet, odstraňovat, upravovat, deaktivovat, degradovat nebo mařit jakýkoli ochranný prvek ve službě Dejsifilm.cz; používat žádné roboty, spidery, scrapovací či jiné automatizované prostředky pro přístup ke službě Dejsifilm.cz; dekompilovat či provádět zpětnou analýzu softwaru či jiných produktů nebo procesů přístupných prostřednictvím služby Dejsifilm.cz; vkládat žádný kód nebo produkt ani jakýmkoli způsobem manipulovat s obsahem služby Dejsifilm.cz; používat jakékoli metody pro vytěžování, shromažďování nebo extrakci dat. Kromě toho souhlasíte, že nebudete nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem či jinak posílat nebo přenášet jakékoli materiály, které mají za cíl přerušit, zničit nebo omezit funkci jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení souvisejícího se službou Dejsifilm.cz, a to včetně jakýchkoli softwarových virů nebo jiných počítačových kódů, souborů nebo programů. Pokud tyto Podmínky používání porušíte, nebo se zapojíte do nelegálního či podvodného používání služby, můžeme vaše používání služby ukončit nebo omezit.
  6. Kvalita přehrávání obsahu ve službě Dejsifilm.cz se může lišit zařízení od zařízení a může být ovlivněna řadou faktorů, například vaší polohou, dostupností širokopásmového připojení a/nebo rychlostí vašeho připojení k internetu. Dostupnost rozlišení Full HD, HD a SD závisí na kvalitě vašeho připojení k internetu a možnostech vašeho zařízení. Obsah nemusí být k dispozici ve všech formátech, například ve Full HD, HD a SD, a ne všechny úrovně předplatného vám umožňují sledovat obsah ve všech dostupných formátech. Minimální rychlost připojení pro kvalitu SD je 2,5 Mb/s. Pokud chcete videa sledovat ve vyšší kvalitě, doporučujeme zajistit si rychlejší připojení. K přijímání obsahu v kvalitě HD (v rozlišení 720p nebo vyšším) je zapotřebí rychlost stahování alespoň 5,0 Mb/s. K přijímání obsahu v kvalitě Ultra HD (v rozlišení 4K nebo vyšším) je zapotřebí rychlost stahování alespoň 20,0 Mb/s. Odpovídáte za úhradu všech poplatků souvisejících s připojením k internetu. Poplatky spojené se zajištěním připojení k internetu a použití dat vám poskytne váš poskytovatel připojení. Čas do zahájení sledování obsahu na Dejsifilm.cz se bude lišit podle řady faktorů, a to včetně vaší polohy, dostupné šířky pásma v daném okamžiku, vybraného obsahu a konfigurace vašeho zařízení umožňujícího používat Dejsifilm.cz.
  7. Software služby Dejsifilm.cz je vyvinutý společností Dejsifilm.cz, nebo na její objednávku, a je určený výhradně ke sledování obsahu Dejsifilm.cz na zařízeních umožňujících používat Dejsifilm.cz. Tenhle software se může lišit podle zařízení a média a jeho funkce a vlastnosti se rovněž mohou mezi zařízeními lišit. Berete na vědomí, že k používání služby se může vyžadovat používání software, na který se vztahují licenční podmínky třetích stran. Souhlasíte, že můžete automaticky dostávat aktualizované verze softwaru Dejsifilm.cz a souvisejícího softwaru třetích stran.
 5. Přístup k účtu. Člen, který vytvořil předplatné Dejsifilm.cz a na vrub jehož platební metody jsou účtovány příslušné poplatky ("vlastník účtu"), nese odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým na daném předplatném služby Dejsifilm.cz dochází. Za účelem udržení kontroly nad účtem a kvůli tomu, aby k účtu nemohl přistupovat nikdo cizí (což platí i pro historii prohlížení na daném účtu), by si měl vlastník účtu udržet kontrolu nad zařízeními umožňujícími používat Dejsifilm.cz, která se používají k přístupu ke službě a nesdělovat e-mail ani údaje o platební metodě přiřazené k účtu žádné další osobě. Nesete odpovědnost za aktualizaci a udržování přesnosti informací, které nám ohledně svého účtu poskytnete. Váš účet můžeme ukončit nebo pozastavit, abychom ochránili vás, Dejsifilm.cz nebo naše partnery před krádeží identity nebo jinou podvodnou aktivitou.
 6. Různé
  1. Rozhodné právo. Tyto Podmínky používání se řídí právním řádem České Republiky. Tyto podmínky neomezují žádná práva spojená s ochranou spotřebitele, která můžete mít na základě právního řádu země, v níž máte pobyt.
  2. Nevyžádané materiály. Dejsifilm.cz nepřijímá nevyžádané materiály nebo nápady na obsah Dejsifilm.cz a nenese odpovědnost za podobnost svého obsahu nebo programů s materiály nebo nápady, které byly Dejsifilm.cz zaslány.
  3. Zákaznická podpora. Pokud chcete další informace o našich službách a jejich vlastnostech nebo pokud budete potřebovat pomoc se svým účtem, obraťte se na Centrum zákaznické podpory na našem webu. Za určitých okolností může být Centrum zákaznické podpory schopno vám pomoci nejlépe tím, že použijeme nástroje pro vzdálený přístup k vašemu počítači. Pokud nechcete, abychom tenhle přístup využívali, neměli byste dávat souhlas s tím, abychom nástroj pro vzdálený přístup používali. Pokusíme se vám pak pomoci jinými prostředky.
  4. Zachování platnosti. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání posouzeno jako neplatné, nelegální nebo nevymahatelné, zůstane platnost, legálnost a vymahatelnost všech ostatních ustanovení beze změny.
  5. Změny Podmínek používání. Dejsifilm.cz může čas od času tyto Podmínky používání změnit. Než takové změny začnou pro vás platit, budeme vás informovat alespoň s 30denním předstihem.
  6. Elektronická komunikace. Informace týkající se vašeho účtu (např. oprávnění k platbě, faktury, změny hesla nebo platební metody, potvrzovací zprávy, oznámení) vám budeme zasílat pouze elektronicky, například prostřednictvím e-mailů zasílaných na vaši e-mailovou adresu zadanou během registrace.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mail info@dejsifilm.cz

Naposledy aktualizováno: 30. října 2021

Tyto webové stránky používají soubory cookies k zajištění kvality služeb. Více informací zde.

Rozumím a zavřít